Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare

În perioada 2016 – 2017, Asociația Clubul Rotary Satu Mare implementează proiectul ”Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare”.

Scopul programului este promovarea cooperării și înțelegerii mutuale între membrii comunității, susținerea procesului educativ, reducerea sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru grupuri dezavantajate, păstrarea și promovarea valorilor locale, dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor – toate acestea prin implicarea unui număr cât mai mare de cetățeni.

Documentele programului

Solicitanți eligibili: ONG-uri înregistrate, cu activitate în județul Satu Mare

Tipuri de activități eligibile:

– Activități care încurajează implicarea membrilor comunității (copii, tineri, adulți, grupuri dezavantajate, grupuri profesionale, artiști etc.) prin diverse acțiuni / evenimente ce vizează domeniile prioritare ale acestui program (concursuri, expoziţii, seminarii, cursuri, workshop-uri, flash mob-uri, tabere, festivaluri etc.)

– Campanii de informare și conștientizare

– Acțiuni inovative

– Acțiuni care au efect durabil

– Mediatizarea proiectului.

Bugetul programului pentru anul 2016: 24.000 RON.

Suma maxima ce poate fi solicitată pentru un proiect: 6.000 LEI.

Rata de finanțare în cadrul programului: 100%.

Data limită pentru depunerea proiectului: 15 aprilie 2016, ora 16.00.

Persoanele interesate pot adresa întrebări referitoare la acest program de finanțare prin e-mail, până la data de 25 martie 2016 (inclusiv), în atenţia domnului Zsolt CSENGERI, e-mail: office@ages.ro.